O bibliotece

 

Naród, który mało czyta, mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje - w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych. Niewykształcona większość może przegłosować wykształconą mniejszość - to bardzo niebezpieczny aspekt demokracji. 

Jim Trelease autor "The Read - Aluod Hand"

Biblioteka

 

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie

 

oferuje:

 
* Literaturę piękną dla dorosłych;
* Literaturę piękną dla dzieci i młodzieży;
* Literaturę popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy 
  (dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży);
* Księgozbiór podręczny;
* Księgozbiór regionalny (m.i. Księga wycinków prasowych dot. gminy Wróblew, 
  książki, foldery..);
* Lektury dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;
* Publikacje dotyczące Unii Europejskiej;
* Czasopisma

- Bibliotekarz

- Poradnik Bibliotekarza

- Rada

- Gospodyni

- Poradnik Instytucji Kultury

 

* Bezpłatny dostęp do Internetu. 

 

Biblioteka

- wejście z prawej strony budynku Urzędu Gminy we Wróblewie

BudynekWroblewWnetrze