Kalendarium

Kalendarium

1949 - utworzono Gromadzką Bibliotekę Publiczną we Wróblewie;

1973 - w wyniku reformy administracyjnej zmieniono nazwę Biblioteki na Bibliotekę Publiczną Gminy Wróblew we Wróblewie;

- utworzono filie biblioteczne w Charłupi Wielkiej i w Wągłczewie z czterema punktami bibliotecznymi;

1992 - przeniesiono Bibliotekę do nowego lokalu przy Urzędzie Gminy Wróblew;

- I miejsce we współzawodnictwie bibliotek;

1996 - Nagroda Specjalna za działalność edukacyjną w dziedzinie ekologii w Konfrontacjach Kulturalnych Gmin Województwa Sieradzkiego;

1997 - Nagroda Specjalna za systematyczną realizację programu Konfrontacji pod nazwą "Żyjmy w zgodzie z naturą" w Konfrontacjach Kulturalnych Gmin Województwa Sieradzkiego;

1998 - włączono Gminną Bibliotekę Publiczną we Wróblewie wraz z filiami w skład utworzonego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie;

2000 grudzień - zakup pierwszego komputera;

- II miejsce w Konfrontacjach Kulturalnych Gmin Powiatu Sieradzkiego za scenariusz i realizację przedstawienia teatralnego pt. Pamięci Reymonta;

2001 - połączono filie biblioteczne w Charłupi Wielkiej i Wągłczewie z bibliotekami szkolnymi;

- początek komputeryzacji Biblioteki - wdrożono System Informatyczny Obsługi Biblioteki SOWA1;

2002 - odłączono filie biblioteczne od Biblioteki Publicznej działającej w strukturach GOK we Wróblewie 

i przekazano je szkołom w Charłupi Wielkiej i w Wągłczewie;

- zakup drugiego komputera;

- uruchomiono stanowisko internetowe dla czytelników;

2004 - uruchomino czytelnię internetową Ikonk@; Biblioteka uruchomiła pierwszy w powiecie sieradzkim bezpłatny, publiczny dostęp do Internetu;

- I miejsce w Konfrontacjach Kulturalnych Gmin Powiatu Sieradzkiego za scenariusz i realizację przedstawienia teatralnego pt. Ostatni sen rzeźbiarza - pamięci Jerzego Kaczmarka;

2007 - uruchomieno wypożyczalnię komputerowąj w Systemie Informatycznym Obsługi Biblioteki SOWA1 TCP;

2007 - Uchwałą nr VI/23/07 Rady Gminy Wróblew

z dnia 21 lutego 2007 r. podjęto "Akt o utworzeniu samorządowej jednostki kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie" (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 78, poz. 648);

- 29 marca Wpisano Gminną Bibliotekę Publiczną do Rejestru Instytucji Kultury gm. Wróblew;

- 1 kwietnia Wójt Gminy Wróblew powołał Dyrektora GBP we Wróblewie;

- Realizacja projektu pt. "Komputer niejedno ma imię" finansowanego przez Rzeczpospolitą Internetową;

2009   6 listopada - jubileusz 60. lat istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie;

- Umożliwienie bezpłatnego dostępu czytelników do bezprzewodowego Internetu;

2010 - Realizacja projektu pn. "Wydanie folderu Gminy Wróblew elementem promocji i upowszechniania wiedzy na temat rekreacji, turystyki i kultury naszej gminy" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Urzędu Gminy Wróblew (folder wydano w kwietniu 2011r.);

2011 - przejście z programu informatycznego SOWA1 na system biblioteczny MATEUSZ w formacie MARC21;.

- wdrożenie plastikowych legitymacji czytelniczych z kodem kreskowym;

- zakup usługi SMS API

2013 styczeń - Realizacja projektu pn. "Bliżej świata - kawiarenka internetowa w Gminnej Bibliotece Publicznej we Wróblewie" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

2015 marzec - Uchwała nr IV/29/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie i Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie.

 

  grudzień 

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 17 grudnia 2015 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 pkt. 2 ust. 6  ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych, KRB wydała dwadzieścia jeden opinii dotyczących łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury.

  • Gmina Wróblew otrzymała opinię negatywną. 
  •  Obie jednoski kultury w Gminie Wróblew funkcjonują osobno.

Kalendarium