STOWARZYSZENIA KOBIET i KGW w Gminie Wróblew

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie współpracuje ze Stowarzyszeniami Kobiet i Kołami Gospodyń Wiejskich w Gminie Wróblew:

  • Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z "Pasją"
  • Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich "Rakowiczanka"
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Kobierzycku
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Sadokrzycach
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Słomkowie Mokrym
  • Koło Gospodyń Wiejskich działających przy OSP w Słomkowie Suchym

Panie uczestniczą w imprezach gminnych, powiatowych i nie tylko. Tym samym promują Gminę Wróblew u siebie i poza jej granicami.