Sławni ludzie naszej okolicy

Sławni ludzie naszej okolicy

- swoją pracą, wiedzą, talentem, zainteresowaniami, finansami wnieśli niemały wkład w rozwój Gminy Wróblew:

 

Jan Mączyński z Dziebędowa
 - autor pierwszego Leksykonu łacińsko-Polskiego

 

Jan Mączyński (ok. 1520 – przed 1584), pochodził z drobnoszlacheckiej rodziny z Sieradzkiego (prawdopodobnie z Dziebędowa). Województwo sieradzkie w czasach renesansu wykazywało znaczną prężność kulturalną, wydało poczet wybitnych intelektualistów i twórców, m.in. przedstawicieli uzdolnionej rodziny Łaskich i Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Rozległe trójjęzyczne wykształcenie Mączyński zdobył podczas peregrynacji naukowych (typowej drogi edukacyjnej tamtych czasów), spotkał się z elitą umysłową ówczesnej Europy Zachodniej. Studiował za granicą w Wittenberdze, Strasburgu (jako uczeń wybitnego filologa i leksykografa, Piotra Dasypodiusza), Paryżu, Zurychu i Padwie.

Autor -

Lexicon Latino Polonicum, Konigsberg 1564

 

Biblioteka

 

http://www.leksykografia.uw.edu.pl/slowniki/40/lexicon-latino-polonicum-konigsberg-1564

 

Maciej i Stanisław Łubieńscy z Jasionne

fundatorzy koścoła św. Klemensa we Wągłczewie

     

BibliotekaBiblioteka

Władysław Stanisław Reymont

- mieszkaniec Charłupi Wielkiej w latach 1912/1913r.

 

Biblioteka

 

Ignacja Piątkowska ze Smardzewa

- etnografka, publicystka, poetka, pisarka...

Grobowiec Ignacji Piątkowskiej na cmentarzu we Wróblewie

 

Biblioteka

 

Andrzej Śniegula z Próchen - korespondent
z Wróblewa, poseł do Sejmu Ustawodawczego w 1919 r.II Rzeczypospoplitej

 

Biblioteka

 

 

Kazimierz Walewski z Tubądzina 

- kolekcjoner

 

 

Jerzy Kaczmarek z Wróblewa

- twórca ludowy

 

Biblioteka

 

http://www.muzeumsztukiludowej.otrebusy.pl/index.php?page=kaczmarek-jerzy

 

 

Wójtowie Gminy Wróblew

 

Władysław Zdzieszyński

Biblioteka

 

Rosyjski Urząd Gminy we Wróblewie, pocz. XX w. (?1911r.) od lewej Władysław Zdzieszyński, sekretarz, później wójt gminy Wróblew (1914-1918), drugi raz  w latach 1921-1923. Aktywny działacz społeczny, założyciel remiz OSP we Wróblewie, Słomkowie Suchym, Charłupi Wielkiej, Wągłczewie, Bliźniewie. W 1912r. współtworzył spółkę rolniczą we Wróblewie.

 

Antoni Kluba

 

Biblioteka

 (7.05.1870-31.08.1938) - Wójt Gminy Wróblew w latach 1911-1914 i 1918-1921

Właściciel Folwarku Tworkowizna od 1897r.

 

Andrzej Śniegula

 

Biblioteka

 

Andzej Śniegula - wójt gminy Wróblew w latach 1930 - 1933

 

 

Barbara Nowacka

 

Biblioteka

     

 

Barbara Nowacka (1999-2006), wcześniej przez 13 lat piastowała urząd Naczelnika Gminy Wróblew

 

Jan Musiałczyk

 

 

Biblioteka

    

 

Jan Musiałczyk (2006-2010 ; 2010 - +17.12.2010)

 

 

Tomasz Woźniak

 

  

Biblioteka

 

Tomasz Woźniak (2011- )