XBOX ONE + KINECT WE WRÓBLEWSKIEJ BIBLIOTECE

Submitted by admin on pon., 12/12/2016 - 10:34

XBOX ONE + KINECT WE WRÓBLEWSKIEJ BIBLIOTECE 
- BAW SIĘ, GRAJ, SKACZ!

Większość dzieci swój czas spędza przed komputerem lub telewizorem. Obecnie można połączyć świat multimedialnych przygód z zabawą.

Co to Jest XBOX ONE z Kinect?

Jest to konsola, która zainteresuje każdego człowieka, każdego gracza. Polega na tym, że wprawiamy w ruch całe swoje ciało, jeśli chcemy kopnąć - kopiemy, jeśli chcemy skoczyć – skaczemy, jeśli chcemy rzucić bilą do kręgli – rzucamy, jeśli chcemy tańczyć – tańczymy.

Kinect analizuje nasze ruchy i całe ciało gracza staje się kontrolerem. Prosta w obsłudze gra gwarantuje doskonałą rozrywkę, postawi na nogi i rozbawi każdego.

Gry dostępne w naszej Bibliotece: Dance Central Spotlight, FIFA 17, Forza Horizon 3, ZOO TYCOON, GEMS  OF WAR, Kinect Sports Rivals.
Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych oraz całe rodziny.

Zasady korzystania:

1. Gry XBOX ONE udostępniane są w czytelni dziecięcej i młodzieżowej we wtorki od godz. 13.30 – 15.30
2. Korzystanie z gier XBOX ONE jest bezpłatne.
3. Z gry może korzystać jednorazowo od 1 do 2 osób.
4. Korzysta się z gier XBOX ONE będących własnością Biblioteki. 
5. Grać można wyłącznie w gry odpowiednie do wieku użytkownika.
6. Z gier XBOX ONE korzysta się w sesjach półgodzinnych z możliwością przedłużenia, o ile nie ma innych oczekujących.
7. Rozpoczęcie i zakończenie gry następuje za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza.
8. Korzystając z gry należy zachować szczególną ostrożność w posługiwaniu się powierzonymi urządzeniami. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu, a w przypadku osoby nieletniej jej rodzice lub
opiekunowie prawni.