Jubileusz 70-lecia istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie