60. lecie Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie

Jubileusz 60. lecia Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie, to uroczystość nie tylko dla samej biblioteki, ale i dla jej czytelników.
Przybyłych gości powitała dyrektor Biblioteki, Maria Strózik, m. in. Halinę Barden z Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Janinę Andryszczak - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu, Zofię Sobczak - byłą Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu, Dyrektorów Gminnych Bibliotek Publicznych Powiatu Sieradzkiego, księdza Tadeusza Jankowskiego, proboszcza parafii Brodnia, Jana Musiałczyka, Wójta Gminy Wróblew wraz z pracownikami Urzędu Gminy, Andrzeja Dawida - przewodniczącego Rady Gminy wraz z radnymi i sołtysami Gminy Wróblew, Dyrektorów Szkół Gminy Wróblew, Barbarę Nowacką, - długoletnią byłą Wójt Gminy Wróblew, byłych pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie, twórców-amatorów, których prace wystawione były w GBP we Wróblewie oraz wiernych Czytelników i sympatyków naszej Biblioteki.

Po przywitaniu miłych gości, dyrektor Biblioteki omówiła która historię działalności i upowszechniania czytelnictwa placówki, później nastąpiły gratulacje podziękowania, kwiaty, prezenty ze strony zaproszonych Gości, za co serdecznie dziękujemy.
Maria Strózik podziękowała byłym pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej za długoletnia pracę, ofiarując statuetki i symboliczna różę:
Grażynie Trojanowskiej, Florentynie Zarycznej, Krystynie Siodłak, Jadwidze Frątczak, Sabnie Strózik i Sylwestrowi Kabzie.
Natomiast za współpracę statuetki i różę otrzymali: Andrzej Dawid, Jan Musiałczyk, Janina Andryszczak, Barbara Nowacka.
Po wręczeniu statuetek nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego pt. „Najaktywniejszy Czytelnik Roku 2008/2009” wójta, Jana Musiałczyka dyplomów i nagród książkowych.
Niezwykle interesujące było spotkanie autorskie z Anną Baśnik, poetką i bibliotekarką, która mówiła nie tylko o swojej poezji, ale i o postrzeganiu zawodu bibliotekarza we współczesnym świecie. postrzeganego często mylnie przez ogół społeczeństwa. Wielka wrażliwość i optymizm poetki udzielił się naszym gościom. Zadawano wiele pytań, na które Pani Anna chętnie odpowiadała. Optymizm, głęboką wiarę w Boga i dobroć człowieka przedstawiła w swojej poezji.
Po spotkaniu wystąpiły dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie: Julia Cembrzyńska, Kasia Małecka i Piotr Szydzisz. 
Na naszej uroczystości zaprezentował się gościnnie z wielką galą Zespół Pieśni i Tańca z Konopnicy pod kierunkiem instruktorów Antoniego i Danuty Góralczyków.
Ich występ bardzo poruszył i pobudził gości do wspólnego śpiewania. Za udział w obchodach 60-lecia Biblioteki Zespół otrzymał na pamiątkę dyplom. Uroczystość zakończyła kapela Kumpele-Wróbele z Gminnego Ośrodka Kultury, zabawiając gości przy skromny poczęstunku.
Na okolicznośc obchodów 60-lecia Biblioteki opracowano i wydrukowano folder i kalendarz na 2010 rok ukazujący starą fotografie oraz na odwrocie każdej strony zaprezentowano twórcę-amatora z Gminy Wróblew, których dzieła z zakresy malarstwa, haftu, rzeźbiarstwa, grafiki, ikonografii, kolekcjonerstwa były wystawiane w Gminnej Bibliotece publicznej we Wróblewie w cyklu Cudze chwalicie, swego nie znacie…. Taki kalendarz otrzymał każdy z gości, który dokonał wpisu do naszej Kroniki;
Sądząc po zadowolonych minach naszych gości uważam, że program obchodów Biblioteki spodobał się, a my ze swej strony bardzo dziękujemy za przybycie, a tym samym docenianiu roli Biblioteki w tym środowisku.

 

film z uroczystości:

Biblioteka

 

Biblioteka