Usługi

Biblioteka

świadczy usługi wydruków komputerowych i odbitek kserograficznych

od poniedziałku do piątku

w godz. 10.00 - 16.00

 

Cennik usług:

Wydruki  i kopie czarne jednostronne 
A-4   0,30 zł

A-3   0,50 zł

Wydruki i kopie czarne dwustronne 
A-4    0,50 zł

A-3    0,80 zł

Wydruki i kopie kolorowe jednostronne 
A-4  2,00 zł

A-3  4,00 zł

Wydruki i kopie kolorowe dwustronne 
A-4   4,00 zł

A-3   8,00 zł 

 

Wydruki i kopie zdjęć jednostronne

A-4  5,00 zł

A-3  10,00 zł

 

Biblioteka

 

Obowiązuje od dnia 30 stycznia 2013 r.

 

Osoby korzystające z usług kserograficznych zobowiązane są do przestrzegania Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dziennik Ustaw 2000 r., nr 80, poz. 904 wraz z późniejszymi zmianami).
W związku z tym ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za nieprzestrzeganie w/w Ustawy.

 

Dyrektor Biblioteki