Usługi

Biblioteka

świadczy usługi wydruków komputerowych i odbitek kserograficznych

poniedziałek, środa

w godz. 7.30 - 15.30

wtorek, czwartek, piątek

w godz. 10.00.-18.00

 

Cennik usług:

Wydruki  i kopie czarne jednostronne 
A-4   0,40 zł

A-3   0,50 zł

Wydruki i kopie czarne dwustronne 
A-4    0,70 zł

A-3    0,90 zł

Wydruki i kopie kolorowe jednostronne 
A-4  2,60 zł

A-3  5,00 zł

Wydruki i kopie kolorowe dwustronne 
A-4   5,00 zł

A-3   9,80 zł 

 

Wydruki i kopie zdjęć jednostronne

A-4  6,50 zł

A-3  13,00 zł

 

Biblioteka

 

Obowiązuje od dnia 28 lutego 2022 r.

 

Osoby korzystające z usług kserograficznych zobowiązane są do przestrzegania Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dziennik Ustaw 2000 r., nr 80, poz. 904 wraz z późniejszymi zmianami).
W związku z tym ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za nieprzestrzeganie w/w Ustawy.

 

Dyrektor Biblioteki