Przepisy prawne

Zarządzenia Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie

 • Zarządzenie Nr 1/2008 - w sprawie ustalenia polityki rachunkowości.
 • Zarządzenie Nr 2/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. - w sprawie wprowadzenia do stosowania w GBP we Wróblewie  "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów".
 • Zarządzenie Nr 1/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. - w sprawie organizacji działalności kontrolnej GBP we Wróblewie.
 • Zarządzenie Nr 2/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. - w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdania Rb WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez GBP we Wróblewie.
 • Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 5 stycznia 2011 r. - w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej.
 • Zarządzenie nr 2/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w GBP we Wróblewie.
 • Zarządzenie Nr 3/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zasad Polityki Bezpieczeństwa Danych w GBP we Wróblewie.
 • Zarządzenie Nr 4/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w GBP we Wróblewie.
 • Zarządzenie  Nr 1/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Biblioteki.
 • Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki kasowej".
 • Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji inwentaryzacyjnej".
 • Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie.
 • Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.  w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej we Wróblewie.
 • Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości.
 • Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości.
 • Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie.
 • Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie przyznawania innych świadczeń niż wynagrodzenie za pracę.
 • Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu karty bibliotecznej.
 • Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Najaktywniejszy czytelnik Biblioteki".
 • Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Najaktywniejszy czytelnik Biblioteki".
 • Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
 • Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej we Wróblewie.
 • Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 w sprawie: przeprowadzenia okresowej kontroli zbiorów całości materiałów bibliotecznych (skontrum) w Gminnej Bibliotece Publicznej we Wróblewie. 
 • Zarządzenie Nr 5 z dnia 1 grudnia 2018 r.Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie w sprawie zmiany czasu pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej we Wróblewie.
 • Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami oraz w drodze spisu z natury.
 • Aneks nr 1 z dnia 02.01.2019 r. do Zarządzenia nr 4/2013 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie przyznawania innych świadczeń niż wynagrodzenie za pracę.