Klasy Va i Vb, VII ze Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym w Bibliotece.