Odwiedziny w Bibliotece klas VII, Va i Vb ze Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym.