Projekty

BibliotekaBiblioteka     BibliotekaBiblioteka

 

 

 

 

 BibliotekaNowoczesne stanowiska komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne w tym ksero czekają na wszystkich mieszkańców Gminy Wróblew, którzy zawitają do Internetowej kawiarenki mieszczącej się w Gminnej Bibliotece Publicznej we Wróblewie. 

Jej otwarcie nastąpiło 26 lutego 2013 r.

Projekt Kawiarenki Internetowej przygotowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Wróblewie uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach EFPROW Osi 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w  zakresie małych projektów.

Kawiarenka wyposażona została w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, 
i w urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kserowanie).

 

Całkowita wartość projektu: 23 558,00 PLN

Kwota dofinansowania z PROW: 15 322,40 PLN

Nazwa Beneficjenta: Gmina Biblioteka Publiczna we Wróblewie

Biblioteka

 

Biblioteka

 

Biblioteka

 

...

Biblioteka

 

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie otrzymała darowiznę od firmy Microsoft. Jest to oprogramowanie dla 10 stanowisk komputerowych oferowane w ramach Programu Donacji Oprogramowania Microsoft. Firma  wyceniła je na kwotę $ 10,250 USD . 

Biblioteka otrzymała oprogramowanie Windows 7 32-Bit i Office Professional Plus 2010. Wszystko ze wsparciem  Software Assurance.

 

Poniżej zamieszczono cytat listu gratulacyjnego przesłanego przez Akhtar Badshah - Dyrektor Microsoft do Spraw Społeczności.

 

"Firma Microsoft z przyjemnością przekazuje nieodpłatnie oprogramowanie oferowane przez nią w ramach Programu Donacji Oprogramowania Microsoft dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie. [...] Gratulujemy!

 

Zarówno firma Microsoft, jak i jej pracownicy od dawna uznają potrzebę zaangażowania we wspieranie społeczności na całym świecie. Oferując bezzwrotną pomoc w postaci pieniędzy i oprogramowania, współuczestniczymy w stwarzaniu okazji do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych, a przez to do odmiany życia ludzi i całych społeczności. Ostatecznym celem firmy Microsoft do 2012 r. jest umożliwienie 250 milionom ludzi korzystania z użytecznej, łatwo dostępnej i osiągalnej finansowo technologii. Aby uzyskać więcej informacji na temat firmy Microsoft oraz inwestycji dokonanych przez nią w społecznościach na całym świecie, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowejwww.microsoft.com/giving ".

 

(Od 15 czerwca do 15 lipca gminne biblioteki publiczne w małych miejscowościach (gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 20 tysięcy mieszkańców) mogły bezpłatnie zamówić oprogramowanie Microsoft dla komputerów do użytku publicznego (przeznaczonych dla użytkowników). Oferta realizowana jest w ramach Programu Donacji Oprogramowania Microsoft i obejmuje blisko 200 produktów firmy Microsoft, w tym najbardziej rozbudowane wersje Windows (wersja 7 lub XP) oraz Office (wersja 2010 lub 2007). 

 

***

 

Program Operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

- Promocja Czytelnictwa. Priorytet l: Rozwój księgozbiorów bibliotek. Zadanie: zakup nowości wydawniczych. Dotacje:

 

 • 2005r. - 7.700 zł 
 • 2007r. - 8.000 zł
 • 2008r. - 8.000 zł 
 • 2009r. - 2.700 zł 
 • 2010r. - 2.500 zł 
 • 2011r. - 3.600 zł
 • 2012r. - 4.100 zł
 • 2013r. - 3.800 zł
 • 2014r. - 3.700 zł
 • 2015r. - 4.600 zł
 • 2016r. - 4.700 zł
 • 2017r. - 4.800 zł
 • 2018r. - 4.800 zł
 • 2019r. - 4.800 zł
 • 2020r. - 3.700 zł
 • 2021r. - 3.500 zł

 

 

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

 

Biblioteka

 

 

MKiDN

 

 

***

„Komputer niejedno ma imię" - 2007 r.

 

Projekt pt. „Komputer niejedno ma imię" finansowany przez Rzeczpospolitą Internetową i UNDP - 14.991,00 zł + aparat fotograficzny cyfrowy - 518,50 zł, rzutnik multimedialny - 1.304,18 zł

 

Biblioteka

       

Biblioteka

 

Biblioteka

 

***

Folder

Gmina Wróblew - 2011 r.

 

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie w ramach promowania gminy napisała i złożyła projekt pn.Wydanie folderu Gminy Wróblew elementem promocji i upowszechniania wiedzy na temat rekreacji, turystyki i kultury naszej gminy do Lokalnej Grupy Działania Szlakiem Sieradzkiej E-ski.
W związku z powyższym w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie został wydany w kwietniu 2011 r. folder pt. Gmina Wróblew finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Gminę Wróblew.
Materiały do powyższej publikacji zebrała i przygotowała Maria Strózik - Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie.

 

Łączna kwota za wydanie folderu - 6350,00 zł 

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - 4445,00 zł

 

Biblioteka

 

Biblioteka

Folder Gminy Wróblew - treśćokładka oprac. Maria Strózik

Na odwrociu przedniej strony okładki jest błędny wpis cyt. "Materiały wykorzystane w opracowaniu zebrał Urząd Gminy Wróblew", Powinno być: Materiały zebrała i opracowała Maria Strózik - Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie

BibliotekaBiblioteka     BibliotekaBiblioteka