200.rocznica śmierci Józefa Wybickiego - wystawa

Submitted by redaktor on czw., 03/10/2022 - 07:59

Józef Rufin Wybicki przyszedł na świat 29 września 1747 w Będominie. Z wykształcenia był prawnikiem. Już w wieku 20 lat rozpoczął działalność polityczną, bowiem był posłem na sejm w I Rzeczypospolitej. Zasłynął z próby pozytywnego zastosowania „liberum veto”, a to wobec aktów Sejmu Repninowskiego. Był uczestnikiem konfederacji barskiej, działając jako łącznik polskiego sejmu z innymi krajami europejskimi. Jakkolwiek brał udział w konfederacji targowickiej, to brał również udział w insurekcji Tadeusza Kościuszki. Był współpracownikiem oraz przyjacielem gen. Henryka Dąbrowskiego – razem pomagali powstaniu wielkopolskiemu, przechodząc później do działań emigracyjnych na rzecz Legionów Polskich we Włoszech, które powstały w roku 1797 również z inicjatywy Wybickiego. Wówczas to również ułożył hymn narodowy, mianowicie „Mazurka Dąbrowskiego”. Był uczestnikiem wojen napoleońskich. Rok 1807 był czasem powstania Księstwa Warszawskiego, w czym miał swój aktywny wkład, będąc później czołowym politykiem państwa. Organizował obronę Wielkopolski przed wojskami austriackimi w 1809 roku. Później dokładał starań przy tworzeniu Królestwa Polskiego, jakie wyłoniło się po kongresie wiedeńskim. W latach 1817 – 1820 był prezesem Sądu Najwyższego Królestwa Polskiego, a także wcześniej senatorem – wojewodą. W roku 1807 został odznaczony Orderem Orła Białego oraz Orderem Legii Honorowej. Był autorem utworów literackich, pism politycznych. Do historii przeszedł szczególnie jako autor hymnu narodowego "Mazurek Dąbrowskiego". Zmarł 10 marca 1822 w Manieczkach.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy w Gminnej Bibliotece Publicznej we Wróblewie!