Lekcja biblioteczna pt. "Historia książki"

Dodane przez redaktor - śr., 12/12/2018 - 11:16

11 grudnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej we Wróblewie odbyła się lekcja biblioteczna pt. "Historia książki", podczas której uczniowie kl. 2, 4-5 Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym zapoznali się z pracą bibliotekarza, księgozbiorem i zasadami korzystania z  zasobów biblioteki. W czytelni poznali podręczny warsztat informacyjny poszerzony o dostęp do Internetu. Zawarli również kontrakt z książką zobowiązując się do należytego jej traktowania, a biblioteka zyskała nowych czytelników.

Przeprowadzona została lekcja biblioteczna, w czasie której dzieci poznały dzieje książki na przestrzeni wieków, począwszy od najstarszych form, czyli tabliczki glinianej po książkę w dobie rewolucji naukowo-technicznej w XXI wieku.

Odbyła się również pogadanka dotycząca podziału literatury pięknej dla dzieci
i młodzieży oraz symboli służących oznaczeniu poszczególnych działów. Szczegółowo została omówiona zawartość naszego bibliotecznego księgozbioru przeznaczonego dla najmłodszych czytelników.