Konkurs pt. Między stronami

Dodane przez admin - sob., 02/11/2012 - 09:48

Zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Wróblew do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą zakładkę ph. "Między stronami".

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganiem Regulaminu:

 

REGULAMIN KONKURSU „MIĘDZY STRONAMI” ORGANIZOWANEGO PRZEZ
GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ WE WRÓBLEWIE

 

Cele konkursu: 

 • Popularyzacja czytelnictwa.
 • Zainteresowanie młodzieży książką i literaturą.
 • Rozwój umiejętności manualnych, plastycznych i rozwijanie wyobraźni młodzieży.

Temat konkursu: 

 • Zakładka do książki.

Warunki uczestnictwa: 

 • Uczestnikami konkursu są uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych szkół Gminy Wróblew.
 • Uczestnicy przygotowują autorskie prace plastyczne w postaci zakładek do książki.
 • Format pracy dowolny.
 • Technika i narzędzia wykonania dowolne.
 • Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.
 • Do pracy dołączona powinna być kartka zawierająca imię i nazwisko autora oraz szkołę i klasę.
 • Wykonane prace nie będą zwracane uczestnikom.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są oryginałami autora, a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.

Termin i miejsce składania prac: 

 • Prace można składać w Gminnej Bibliotece Publicznej, u wychowawczyni, bądź nauczyciela plastyki do dnia: 02.03.2012r.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 07.03.2012r. na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

 • I kategoria – uczniowie klas I – III
 • II kategoria – uczniowie klas IV – VI
 • III kategoria – uczniowie klas gimnazjalnych

W każdej kategorii zostaną przyznane trzy miejsca. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

Prace będą oceniane przez jury w składzie: Sylwia Mełecka – Urząd Gminy Wróblew, Maria Strózik – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Sylwester Kabza – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Paulina Stępkowska – studentka, absolwentka Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli.

 

Wręczenie nagród odbędzie się 09.03.2012r. o godzinie 17:00 wraz z otwarciem wystawy pokonkursowej. Wystawa oraz wręczenia nagród odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie.

Więcej informacji o konkursie udziela dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie – Maria Strózik.

Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.