Konkurs Plastyczny Moja Mała Ojczyzna

Dodane przez redaktor - czw., 09/05/2019 - 15:00

 

Znalezione obrazy dla zapytania polska

 

„... Ziemio ojczysta, ziemio jasna

nie będę powalonym drzewem.

Codziennie mocniej w ciebie wrastam,

Radością, smutkiem, dumą, gniewem...”

                                   Wisława Szymborska

REGULAMIN

Konkursu Plastycznego

„Moja Mała Ojczyzna – stąd pochodzę”

 

Organizator

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie

Cel konkursu

 • kształtowanie patriotyzmu lokalnego i tożsamości kulturowej dzieci i młodzieży;
 • integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół idei regionalizmu;
 • rozwijanie i promowanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży;

Regulamin konkursu

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Wróblew.
 2. Uczestnicy nadsyłają pracę plastyczną związaną z tematem konkursu. Forma pracy plastycznej jest dowolna (może to być plakat, rysunek, folder reklamowy, album zdjęć).
 3. Każdy uczeń biorący udział w konkursie przedstawia jury tylko jedną pracę plastyczną w wybranej przez siebie formie.
 4. Nadesłane prace muszą być samodzielne.
 5. Prace konkursowe powinny być opatrzone metryczką z danymi autora na odwrocie pracy (Załącznik nr 1). Dane uczestnika (Załącznik nr 2), takie jak: nazwisko i imię, wiek uczestnika, numer telefonu kontaktowego, nazwa szkoły, którą reprezentuje należy dołączyć do pracy konkursowej.
 6. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do dnia 30 października 2019 r. na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie, Wróblew 15

z dopiskiem na kopercie „Moja Mała Ojczyzna”

 1. Prace uczestników będą oceniane w podziale na grupy wiekowe, przez Komisję powołaną przez Organizatora:
 • kategoria I – dzieci w wieku 7-10 lat,
 • kategoria II – dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat.
 1. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach prac,
  z podziałem na grupy wiekowe.
 2. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnego wykorzystania, publikacji oraz eksponowania na wystawach pokonkursowych.
 3. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do dnia 08.11.2019 r.
 4. O przyznaniu nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu 7 dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu zgłoszeniowym.
 5. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury Konkursu.

 

 

Zapraszamy do udziału - Organizator konkursu

Strona główna

 

Dokumenty do pobrania: