Ferie zimowe w Bibliotece - relacja

Dodane przez redaktor - śr., 03/06/2019 - 15:25
Ferie zimowe 2019

 

Omówienie zajęć przeprowadzonych w czasie

ferii zimowych 2019:

I tydzień ferii

11 luty – poniedziałek

Celem zajęć było ćwiczenie wyobraźni plastycznej, kształcenie umiejętności współdziałania w grupie. Dzieci aktywnie uczestniczy w tworzeniu pracy plastyczno-technicznej „Pingwiny z Antarktydy”, wykazując się przy ty dużą kreatywnością. Rozwijały swe umiejętności plastyczne  oraz zapoznały z podziałem barw na ciepłe i zimne (przygotowana wystawa posłużyła jako pomoc dydaktyczna w omówieniu tematu). Dzieci rozpoznawały barwy poprzez kojarzenie ich z określonymi przedmiotami (np.: niebieski– woda). Do tworzenia pracy dzieci wykorzystały farby w barwach zimnych i podstawowych, pędzle, kolorowe kartony, brokaty oraz dekoracyjne dodatki. Prace zostały zaprezentowane na tematycznej wystawie, a ich autorzy otrzymali słodkie upominki.

 

12 luty – wtorek


W związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu, który przypada w lutym zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z zagrożeniami jakie niesie Internet oraz z zasadami netykiety. Dzieci dowiedziały się, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia oraz po jakich stronach WWW można bezpiecznie surfować. Prowadząca zajęcia omówiła zasady netykiety, a dzieci zobowiązały się do ich stosowania, by w praktyce bezpiecznie korzystać z Internetu. W części praktycznej zajęć uczestnicy wykonali przestrzenne prace techniczno-plastyczne z makulatury (telefony, tablety oraz komputery z pudełek i opakowań). Po zakończeniu zajęć wręczone zostały dyplomy ukończenia zajęć „Bezpieczni w sieci”.

13 luty – środa

Celem zajęć było stwarzanie sytuacji do obcowania  z literaturą dziecięcą i słowem pisanym oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Uczestnicy zajęć  rozwijali  umiejętność  logicznego myślenia.  Ich zadaniem było skojarzenie tytułów z treścią popularnych bajek i baśni. Dzieci potrafiły  podać cechy charakterystyczne postaci bajkowych. Zadaniem uczestników zabawy było również  nazwanie i przyporządkowanie poszczególnym postaciom charakterystycznych przedmiotów  związanych z danym baśniowym bohaterem  (np. Kopciuszek – pantofelek). Dzieci chętnie współpracowały z innymi  wykonując zadanie praktyczne, jakim było ułożenie puzzli przedstawiających wybraną scenę  z konkretnej bajki/baśni. Wszyscy celująco wykonali to zadanie.
 

14 luty – czwartek

W związku z tym, że 14 lutego przypada święto zakochanych nasza książnica przeprowadziła zajęcia pod tytułem „Kocha, lubi, szanuje…”. Celem zajęć było kształtowanie pozytywnego nastawienia do innych ludzi, a także rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej poprzez czynności manualne. Dzieci poznały tradycje i zwyczaje „Walentynkowe”. Dowiedziały się, jak Walentynki obchodzone jest w Polsce i na świecie. Poznały również historię patrona święta zakochanych tego święta, czyli św. Walentego. W części praktycznej zajęć uczestnicy wykonali kartki walentynkowe, które umieścili na zorganizowanej po zajęciach wystawie.

 

15 luty – piątek

„Podróże bez walizy…” ,  czyli podróże palcem po mapie.  Uczestnicy zajęć  poznali najbliższych sąsiadów Polski oraz położenie geograficzne innych wybranych krajów europejskich. Celem lekcji bibliotecznej było zainteresowanie dzieci innymi krajami, kulturą oraz zwyczajami ich obywateli. Uczestnicy zajęć rozpoznawali flagi wybranych państw europejskich, charakterystyczne miejsca, zabytki i melodie tych krajów. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek na temat poszczególnych państw.  W części praktycznej zajęć wykonały makiety miast europejskich umieszczając na nich miniatury charakterystycznych zabytków (np. Krzywa wieża w Pizie).  

II tydzień ferii

18 luty – poniedziałek

Celem zajęć było wyjaśnienie dzieciom z pojęcia „karnawał”  oraz zapoznanie dzieci ze zwyczajem organizowania i przebierania się na bal karnawałowy w różnych krajach świata. Uczestnicy zajęć poznali różnorodne stroje i charakterystyczne dla danych krajów typy masek karnawałowych.

Wytworzony pogodny i radosny nastrój podczas wykonywania masek karnawałowych sprzyjał kultywowaniu zwyczaju karnawałowych zabaw.  Dzieci doskonaliły sprawności manualne poprzez wycinanie określonych kształtów i ozdabianie cekinami, koralikami, brokatem, bibułą, piórkami swych masek. Uczestnicy zajęć nabrali wiary we własne siły i możliwości twórcze wykonując niepowtarzalne maski karnawałowe, które wykorzystały w czasie wspólnej zabawy. Wszystkie prace zostały zaprezentowane na wystawie oraz ocenione podczas zorganizowanego Konkursu Plastycznego „Maska Karnawałowa”. Jury wybrało laureatów, którym wręczone zostały pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

19 luty- wtorek

Celem zajęć bibliotecznych było uwrażliwienie dzieci na trudne warunki życia ptaków zimą oraz uświadomienie dzieciom konieczności systematycznego dokarmiania ptaków. Prowadząca zajęcia przygotowała pomoce dydaktyczne przedstawiające gatunki i krótką charakterystykę ptaków przebywających u nas zimą. Następnie dzieci rozpoznawały i nazywały ptaki: wróbel, sikorka, gil, jemiołuszka, gawron, sroka, itp. W części praktycznej odbyły się zajęcia plastyczne, podczas których dzieci nauczyły się łatwego i szybkiego rysowania ptaków i innych zwierząt.

20 luty – środa

Podczas zajęć odbyło się czytanie bajek z morałem oraz bajek terapeutycznych. Celem lekcji bibliotecznej było kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra od zła. Dzieci poznały pozytywnych i negatywnych bohaterów bajek oraz uczyły się wyciągania wniosków  z przedstawionych bajek. Poruszany był problem nietolerancji wobec kolegów (naśmiewanie się, przezywanie, poniżanie). Odbyła się dyskusja. Dzieci uczyły się budowania adekwatnego obrazu samego siebie oraz właściwego poczucia własnej wartości. Poznały znaczenie pojęcia „empatia”. Dowiedziały się jak panować nad emocjami.

21 luty- czwartek

Celem zajęć było zapoznanie dzieci z twórczością ludową oraz wyrabianie szacunku do wytworów kultury ludowej. Uczestnicy zajęć zapoznali dawnymi zajęciami ludowymi (haftowaniem, wyszywaniem, wycinankami z papieru) oraz wdrażani byli do poszanowania osób starszych i tradycji ludowej. Dzieci dowiedziały się, z jakich materiałów oraz przyborów należy korzystać podczas wyrobu tych rzeczy.
W części praktycznej dzieci wykonały kolorowe kwiaty z bibuły i papieru, które można było podziwiać na wystawie zorganizowanej w bibliotecznej czytelni.

22 luty – piątek

Celem zajęć było kształtowanie postawy prozdrowotnej oraz propagowanie aktywności ruchowej. Dzieci dowiedziały się o konieczności jedzenia potraw niezbędnych dla zdrowia, zasadach racjonalnego odżywiania, w tym o spożywaniu codziennie koniecznych składników pokarmowych.  Słuchacze dowiedzieli się również, jakie są możliwości oddziaływania na własne zdrowie poprzez właściwe odżywianie i aktywność fizyczną. W części praktycznej wykonały plakaty przedstawiające możliwości aktywnego spędzania czasu wolego w czasie zimy.

Na zakończenie dwutygodniowych spotkań odbyła się wspólna karnawałowa zabawa.