Finisaż wystawy malarskiej i Adam Mickiewicz

Dodane przez redaktor - wt., 09/13/2022 - 00:44

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie użyczyła Muzeum Miasta i Rzeki Warty obrazy powstałe podczas pleneru malarskiego zorganizowanego w czerwcu b.r. . Dziękuję Pani Barbarze Cicheckiej, Dyrektor Muzeum Miasta i Rzeki Warty za owocną współpracę i zorganizowanie wakacyjnej Wystawy "Warta i Pow. Sieradzki w malarstwie".

Podczas finisażu wystawy spotkaliśmy się z malarkami ze stowarzyszenia Plastyków Amatorów z Łodzi oraz mogliśmy wysłuchać fragmentów "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza przeczytanych przez Panią dyrektor muzeum, dołączając w ten sposób do 11. edycji Narodowego Czytania 2022.