Herb Gminy Wróblew

Herb

Uchwała nr XX/77/96 Rady Gminy we Wróblewie z dnia 30 grudnia wprowadza zmiany w statucie Gminy Wróblew. Na wniosek Komisji Spraw Społecznych RG uchwala, iż do statutu dodaje się informację o posiadaniu przez gminę herbu – wykonanego przez magistra sztuki Jana Cegiełkę.
Herb składa się z tarczy typu gotyckiego. Pole tarczy autor podzielił trzema barwami: pas górny – niebieski symbolizuje kolor nieba, na tle którego najczęściej oglądamy ptaki, pas lewy – czerwony symbolizuje kolor dojrzałych owoców jabłoni, wiśni, czereśni, pas prawy – zielony dzielony trzema ukośnymi liniami białymi – symbolizuje rzędy upraw warzywnych, kapusty, marchwi, ogórków. W godle znajduje się para wróbli (samiczka siedząca na pasie lewym, samiec siedzący na pasie prawym, widoczne z profilu, zwrócone do siebie głowami) w kolorze jasnoszarym, usytuowane są one centralnie w pasie górnym – ptaki, których nazwa przypomina nazwę gminy, po lewej stronie tarczy znajdują się trzy kwiaty jabłoni w kolorze białym usytuowane w rzędzie pionowym na pasie lewym – przypominają one o związku gminy z sadownictwem.