Odwiedziny w Bibliotece uczniów kl. IV a i b SP w Słomkowie Mokrym.