"Jeżyki" z Publicznego Przedszkola im. Wróbelka Elemelka we Wróblewie w Bibliotece.